Süloğlu Köyleri 2014 NüfuslarıErkekKadınToplam
Akardere 244 237 481
Büyük Gerdelli 453 418 871
Domurcalı 139 113 252
Geçkinli 257 281 538
Keramettin 190 179 369
Küküler 79 82 161
Sülecik 91 82 173
Taşlısekban 163 147 310
Tatarlar 176 195 371
Yağcılı 133 144 277

AkardereAkardere köyü 1919 yılında kurulmuştur. Adını 4 mevsim ve halen akmakta olan, hızlı ve gür akan deresinden almıştır.

Edirne iline 45 km, Süloğlu ilçesine 13 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

AkardereKöyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 481 kişidir.

Akardere Akardere Akardere Akardere Akardere
Akardere Akardere Akardere Akardere Akardere

Büyük GerdelliKöyün adı; eskiden süt sağımında kullanılan galvanizden yapılmış süt kovalarına gerdel demelerinden kaynaklanmaktadır. Büyük denmesi de, üzerinde kurulduğu arazi büyük ve geniş olmasından dolayı Büyük Gerdelli denmiştir. Bizanslılar köyü ilk olarak, şimdiki kuruluş yerinin 3 km kuzeyinde kaynaklar mevkiinin 500 metre güneyinde tahmini 200 dönümlük bir arazi üzerine kurmuştur. Bu tahminler çiftçilerin sulama mücadelesi sırasında bulunan, temeller, merdiven ayakları, büyük lağım kanalları, çeşitli süslü kavanozlar, erzak küpleri ve benzeri kalıntılardan anlaşılmıştır . Eski köyün merkezinde, kilise temelleri bulunmuştur. Bey çiftlikleri zamanında, Fatma Bacı denen bir kadına tek varis olarak kalmıştır. Bu büyük çiftlikler 25 altına Fatma Bacı tarafından Rumlara satılmıştır. Köy ilk defa Rumlar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Türkler tarafından alınmıştır. Köyün bu günkü halkını, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Anadolu dan gelen göçmenler oluşturmaktadır.

Büyük GerdelliKöy yaklaşık 3 km kuzeyinde bir kaynak suyu ile beslenen derenin açtığı vadi üzerinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden 140 m yükseklikte bulunmaktadır. Köy esas itibarı ile Ergene ovasının Istranca dağları yönünde, ovanın bitiş sınırlarında kurulmuştur. Diğer bir deyişle köy, dağlık karakter taşıyan, Istranca'dan bir step ve tarla ürünleri sahası olan Ergene havzasına geçiş yerinde bulunmaktadır. Ergene havzası umumi olarak 150/200 m. yükseklikte step karakterlerinde bir ova olup, bu havza kuzey ve güneyden karışan dereler tarafından küçüklü büyüklü vadilerle birbirinden ayrılmıştır.

Büyük Gerdelli Köy çevresinde Istranca'dan kaynağını alan derelerin açtığı vadiler ve aşınımdan arda kalmış tepeler yer almaktadır (Arap tepe 197 m., Dikilitaş 193 m. ve Tavşan tepe 166 m.dir) Köy içinden geçen derenin açtığı vadi yüksekliği 160 ila 200 m. civarında olan ve güneye doğru alçalan hafif dalgalı sırtlarla çevrilmiştir. Bu sırtlar üzerindeki düzlüklerde ve yamaçların da köyün merası ile tarım alanları bulunmaktadır. Köyün kuzeyinde kaynak suları çıkan ve köy içinden geçen dereden içme ve sulama amacı ile yararlanılmaktadır.

Büyük GerdelliErgene havzasında olduğu gibi Büyük Gerdelli köyü ve çevresinde tarla açma ve yakacak amacı ile doğal bitki örtüsü ile Süloğlu arasında sık ağaçlı doğal orman örtüsünün bulunduğu belirtilmektedir. Oysa bu gün aynı yol üzerinde yolculuk yapıldığında değil orman örtüsü geride kalan ağaçlardan bir bakışta sayabileceğimiz kadardır (Ağaçlandırılmaktadır). Bilindiği gibi ormanların tahribi makinelere, makinelerin tahribi de steplere dönüşen doğal bir yok oluştur. Büyük Gerdelli köyü ve çevresindeki ormanların tahribi daha çok tarla açmak amacı ile olmuştur.

Köydeki doğal bitki örtüsü gevenler ile çeşitli otsuların hakim olduğu steplerden oluşmaktadır. Dere boyunda taban suyunun ve sulamaların uygun olduğu düz alanlarda ticari amaçla yetiştirilen kavak ağaçları rüzgarlara karışan uğultusu bugün yeşilden kalan son şarkılar gibidir.

Büyük GerdelliKöyde ilkokul 1923 yılında Rumlardan kalan 2 katlı bir binanın üst ve alt katları okul haline getirilerek eski yazı ile eğitime geçilmiştir. Okulun ilk öğretmeni Kaşif Efendi'dir. 1926 yılında gerçekleştirilen harf devrimi ile yeni tip öğretime başlanmıştır. Köyde 1976 yılında orta okul açılmış, 3 sınıf ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2000'li yıllara girildiğinde, 8 yıllık zorunlu eğitime geçtikten sonra eski ilkokul binasının olduğu yere yeni ve modern bir ilköğretim binası yapılarak 8 yıllık eğitime devam edilmektedir.

Büyük GerdelliKöyün başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Köyde tarım modern makinelerle yapılmaktadır. Tarım ürünlerinden buğday, ayçiçeği, arpa, şekerpancarı, çekirdek kabağı ve mısır yetiştirilmektedir. Meralarda küçük baş hayvan, evlerdeki ahırlarda büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kırklareli Kayalıköy barajının yapılması ile köyün 13.560 dekar arazisi sulanır duruma gelmiştir. Bunun neticesinde dekar başına alınan verim 2 hatta 3 katına çıkmıştır. Bu da ekonomik yönden çok büyük gelişmeler sağlamıştır.

Büyük GerdelliTahminen 80 hane (400 kişi civarı) Pomak nüfusuna sahip olup ve Pomakça bilen sayısı 50 kişi civarındadır. (yeni nesil 40 yaş altı olan Pomakların tamamı Pomakça bilmemektedir.) Gerdelli köyü Pomakları Bulgaristan Cuma-i bala (Blagoevgrad) kökenlidir.

Edirne iline 37 km, Süloğlu ilçesine 5 km uzaklıktadır.

Büyük GerdelliKöyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 871 kişidir.
DomurcalıKöyün adının çeşit aşamalardan geçtiği sanılmaktadır. İlk kurucusu olan Demirci Ali denilen bir demirci ustasının bölgeye yerleştiği sanılmaktadır. Zamanla bu isim değişerek (ağızda söyleme kolaylığından) Domurcalı olarak kullanılmaktadır.


DomurcalıEdirne iline 33 km, Süloğlu ilçesine 9 km, Lalapaşa ilçesine 10 km uzaklıktadır. Köyün batı tarafı verimli topraklarla sahiptir. Halk dilinde kara toprak diye bilinen çernezyom topraklar mevcuttur. Sulama sisteminin kurulması ve köy halkının damla sulama sistemine geçmesiyle toprağın verimliliği oldukça artmıştır. Hububat tarımı yapılırken şimdi sulamaya dayalı ürünler yetiştirilmektedir. İkinci mahsul olarak ayçiçek, mısır, kavun karpuz, yonca, fiğ, meyve, sebze vs yetiştirilmektedir. Köyün arazisi oldukça düzdür. Kuzeyinde organize sanayi bölgesi kurulmaktadır. Çevresinde, doğusunda Sülecik, batısında Taşlı Müsellim, kuzeyinde Sarıdanişment, güneyinde de Yağcılı köyleri bulunmaktadır.

DomurcalıKöyün iklimi, Akdeniz ve Karadeniz geçiş ikliminde olup bölgede yıllara göre karasal iklim de görülmektedir. Etkisini beli yıllarda hissettiren karasal iklim tarım ürünlerinin tam olgunlaşmadan kurumasına sebep olmaktadır. Bu yüzden köy halkı ara ara ürün sıkıntısı çekmektedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyün yanında Edirne Organize Sanayi bölgesi kurulmaktadır. Bu sanayi Domurcalı ve Edirne'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.

DomurcalıKöyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı kullanılmaz bir halde olup aile hekimleri köy konağındaki sağlık ve okuma odasında haftada bir gün hizmet vermektedir. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 252 kişidir.
Edirne iline 25 km, Süloğlu ilçesine 9 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 538 kişidir.


KeramettinRivayete göre, köye adını Kerem Baba adında bir Ermiş vermiştir. Kerem Baba adlı kişi, köylülerden barınacak bir yer dilemiş ve kabul görmüştür. Köye de "İkram Edenler" adını vermiştir. Daha sonra "Kiremedenler"ve "Keramettin" olarak değişmiştir.

Edirne iline 38 km, Süloğlu ilçesine 6 km uzaklıktadır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Köyde kooperatif bulunmaktadır. Kooperatifin süt toplama merkezi, serbest yağmurlama sulama sistemi, kamyoneti, marketi ve kepçesi bulunmaktadır. Köy içerisindeki yollar paket taş döşelidir.

2014 yılı nüfusu 369 kişidir.
KükülerÖnceleri bir çiftlik olan Küküler köyü, Osmanlı zamanında ismini almıştır. Savaş zamanında askeriyenin kiler olarak kullandığı bir köydür. Onun için adı Kiler olmuştur. İlerleyen zamanda adı değişerek Kikiler olmuştur. Son olarak da bugünkü adı ile Küküler olmuştur.

Edirne iline 38, Süloğlu ilçesine 6 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamakta, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 161 kişidir.

Küküler Küküler

Edirne iline 32 km, Süloğlu ilçesine 8 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 173 kişidir.

Sülecik Sülecik Sülecik Sülecik
Sülecik Sülecik Sülecik Sülecik

Osmanlı döneminde Sekban-ı Cedid askerleri köyün bulunduğu bölgede konaklama yapmışlardır. Daha sonra bu askerlerden bazıları buraya yerleşmişlerdir. Arazisi de taşlık olmasından dolayı adı "Taşlısekban" olarak kalmıştır.


Edirne iline 33 km, Süloğlu ilçesine 5 km uzaklıktadır. Süloğlu-Lalapaşa İlçelerini birbirine bağlayan, 22-01 karayolu üzerinde bulunmaktadır.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Dönüşümlü olarak, Ayçiçeği ve Buğday üretimi yapılmaktadır. Hayvan yemi olarak kullanılmak üzere arpa ve mısır da üretilmektedir. Ticari amaçlı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra, kendi iç ihtiyacı kadar da kümes hayvancılığı yapılır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır, ancak kullanılmamaktadır. Taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşım, Süloğlu-Lalapaşa ilçelerini birbirine bağlayan asfalt karayolu ile sağlanmaktadır. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Taşlısekban Köyü ile Edirne merkez arasındaki ulaşım, haftanın altı günü ve minibüsle olmak üzere, günde bir defa gidiş-geliş yapılarak sağlanmaktadır. Minibüs, sabah 09 gibi Edirne'ye gelir, 14:30 gibi de Edirne'den çıkış yapar. Lalapaşa ile, Süloğlu İlçeleri arasında da bağlantıyı sağlayan, kurulmuş herhangi bir ulaşım sistemi şimdilik yoktur. İki ilçe arasında, ulaşım sorunu yaşanmaktadır.

2014 yılı nüfusu 310 kişidir.


TatarlarEdirne iline 43 km, Süloğlu ilçesine 8 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.TatarlarKöyde ilköğretim okulu vardır. Ancak taşımalı eğitimden faydalanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Tatarlar2014 yılı nüfusu 371 kişidir.


YağcılıKöye bu ad çok eskilerde şimdiki yerinde bir yağ fabrikası bulunduğu ve zamanla fabrika etrafına yerleşim gerçekleştiği için verilmiştir. Fabrika kapatıldıktan sonra da adı “Yağcılı Köyü” olarak kalmıştır. Köyün içinden “Yağcılı Deresi” akmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Edirne iline 32 km, Süloğlu ilçesine 8 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Bunun yerine taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ya da PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ya da sağlık evi bulunmamaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2014 yılı nüfusu 277 kişidir.
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.
Daha fazla bilgi Kapat